Przychodnia.pl
Sobota 23. Czerwca 2018r
Wandy, Zenona
Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
linki sponsorowane, reklamy
BETALOC
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:tabletki 50 mg; tabletki 100 mg; iniekcje dożylne 10 mg/ml. 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.
Zawartośćsubstancja czynna - metoprolol tartrate. Substancje czynne: 1 mg winianu metoprololu (Metoprololi tartra Substancje pomocnicze: sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.
Zamienniki LekuMetoprolol

Sposób działaniaBetaloc jest tzw. selektywnym blokerem receptorów beta w sercu. Oznacza to, że lek oddziałuje wybiórczo jedynie na pewne receptory w sercu w ten sposób, że działanie hormonów stresu (adrenaliny) zmniejsza się zarówno w sytuacjach napięcia psychicznego, jak i wysiłku fizycznego. Prowadzi to do zwolnienia akcji serca (pulsu) oraz zmniejszenia objętości krwi pompowanej na minutę, co z kolei obniża ciśnienia krwi. Zredukowana praca serca zapobiega skurczowi naczyń wieńcowych, który pojawia się w sytuacji nadwerężenia serca na tle psychicznym lub fizycznym. W dawkach zalecanych preparat nie oddziałuje na pracę oskrzeli, tak że lek może być stosowany u pacjentów cierpiących na astmę. W leczeniu wysokiego ciśnienia stosuje się czasami obok metoprololu również środki moczopędne oraz rozkurczające naczynia krwionośne. W leczeniu choroby wieńcowej Betaloc podaje się czasami łącznie z nitrogliceryną.
ZastosowanieWysokie ciśnienie krwi, choroba naczyń wieńcowych, nieregularna praca serca, stan ostry zawału serca. Zapobieganie napadom migreny. Leczenie pomocnicze w nadczynności tarczycy. Po przebytym zawale serca w celu zapobieżenia nowemu zawałowi.
Inne leki związane ze schorzeniamiNadciśnienie tętnicze krwi Wieńcowa choroba Zawał serca

OstrzeżenieLeku nie należy stosować w nieleczonej niewydolności serca, w bloku serca (zaburzeniach w systemie przewodzenia impulsów w sercu), lub w zbyt wolnej akcji serca. Pacjenci cierpiący na trudno kontrolowaną cukrzycę, astmę lub inne poważne trudności w oddychaniu, chromanie przestankowe oraz poważnie uszkodzone nerki powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji metoprololem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Ewentualne stosowanie innych leków podczas kuracji metoprololem powinno być przekonsultowane z lekarzem. Przy zakończeniu kuracji należy stopniowo zmniejszać dawkę w ciągu 7-10 dni aż do zupełnego wycofania leku. Nie wolno jednak samowolnie zmieniać zaleceń lekarza. W razie narastania bradykardii dawkę preparatu należy zmniejszyć lub odstawić lek stopniowo zmniejszając dawkę. Preparat może nasilać zaburzenia krążenia obwodowego. Należy unikać nagłego przerywania leczenia β-adrenolitykami. W trakcie odstawiania preparatu pacjent powinien znajdować się pod ścisłą obserwacją. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Preparat Betaloc może być stosowany u pacjentów ze stabilną niewydolnością serca. U pacjentów z niewydolnością serca w wywiadzie lub u pacjentów z niewielką rezerwą sercową należy rozważyć włączenie leczenia glikozydami naparstnicy i (lub) lekami moczopędnymi. Stosując preparat Betaloc u pacjentów z niewielką rezerwą sercową, należy zachować szczególną ostrożność. U pacjentów leczonych β-adrenolitykami nie należy stosować dożylnie leków blokujących kanały wapniowe z grupy werapamilu. Podczas stosowania selektywnych β1-adrenolityków u pacjentów z dławicą Prinzmetala należy zachować szczególną ostrożność. Kardioselektywne β-adrenolityki wywierają mniejszy wpływ na czynność płuc niż nieselektywne β-adrenolityki. Jednak u pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc wszystkie leki β-adrenolityczne należy stosować tylko wtedy, gdy są one konieczne ze względu na stan kliniczny pacjenta. U niektórych pacjentów podczas stosowania β-adrenolityków może być konieczne podawanie β2-adrenomimetyków (np. terbutaliny). Należy zachować szczególną ostrożność, stosując preparat Betaloc u pacjentów z astmą oskrzelową, skurczem oskrzeli lub innymi zaburzeniami oddechowymi w wywiadzie. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z chromaniem przestankowym, ciężką niewydolnością nerek, w ciężkim stanie ogólnym. U pacjentów z niestabilną cukrzycą insulino-zależną może być koniecznie dostosowanie dawek stosowanych leków przeciwcukrzycowych. Podobnie jak w przypadku innych β-adrenolityków, podczas stosowania preparatu może dochodzić do maskowania objawów tyreotoksykozy lub wczesnych objawów hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą. Objawy te występują rzadziej niż w przypadku stosowania nieselektywnych β-adrenolityków. Jeśli preparat podaje się pacjentom z guzem chromochłonnym nadnerczy, należy równocześnie stosować lek α-adrenolityczny. U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność i rozpoczynać leczenie od mniejszej dawki. Podobnie jak w przypadku wszystkich β-adrenolityków, przed zastosowaniem preparatu u pacjentów z łuszczycą należy rozważyć korzyści i ryzyko związane z jego zastosowaniem. Zastosowanie epinefryny u pacjentów leczonych β-adrenolitykami może spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego i bradykardię. U pacjentów leczonych selektywnymi β1-adrenolitykami zjawisko to występuje rzadziej. Przed planowanym znieczuleniem ogólnym należy poinformować anestezjologa o leczeniu preparatem Betaloc. Jeżeli będzie konieczne zaprzestanie podawania metoprololu należy zrobić to, w miarę możliwości, co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia ogólnego. U niektórych pacjentów konieczne może być zastosowanie leku β-adrenolitycznego w premedykacji. Leki β-adrenolityczne chronią serce przed skutkami stresu poprzez zapobieganie nadmiernej stymulacji współczulnej, której skutkiem mogą być zaburzenia rytmu serca lub ostra niewydolność wieńcowa. Jeżeli β-adrenolityk jest stosowany w celu ochrony serca przed skutkami stresu, należy zastosować środek znieczulający o możliwie najmniejszym ujemnym działaniu inotropowym, aby zmniejszyć ryzyko niekorzystnego wpływu na układ krążenia. Leki β-adrenolityczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcję anafilaktyczną.
Działania niepożądane1/100- Zmęczenie lub słabość mięśni, które to objawy pojawiają się na początku leczenia i mają charakter przejściowy - zanikają w trakcie kontyuowania kuracji. Zimne kończyny, powolna akcja serca. Mdłości, biegunka. 1/1000- Zaburzenia snu. Brak tchu. <1/1000- Ból głowy, koszmarne sny, halucynacje, przygnębienie. Reakcje skórne - wysypka, zaczerwienienie skóry, wypadanie włosów, zmniejszone wydzielanie gruczołu łzowego, nadmierne pocenie się. Metoprolol jest zwykle dobrze tolerowany i działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające. Wymienione poniżej działania niepożądane obserwowano w prowadzonych badaniach oraz w trakcie klinicznego stosowania metoprololu. Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów) * Ogólne: zmęczenie, bóle głowy, zawroty głowy. * Układ krążenia: bradykardia, uczucie zimna w obwodowych częściach kończyn, zmiany ciśnienia tętniczego związane ze zmianą pozycji ciała (w rzadkich przypadkach omdlenie), kołatanie serca. * Układ pokarmowy: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcia. Działania niepożądane występujące niezbyt często (<1/100 pacjentów i >1/1000 pacjentów) * Ogólne: ból w klatce piersiowej, zwiększenie masy ciała. * Układ krążenia: przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca, blok I stopnia, obrzęki. * Ośrodkowy układ nerwowy: zaburzenia snu, parestezje. * Układ oddechowy: duszność, skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową. Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów) * Ogólne: nasilone pocenie, wypadanie włosów, zaburzenia smaku, przemijające zaburzenia libido. * Układ krwiotwórczy: trombocytopenia. * Układ krążenia: wydłużony czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia rytmu serca, zespół Reynaud, zmniejszenie dystansu chromania przestankowego. * Ośrodkowy układ nerwowy: koszmary senne, zaburzenia pamięci, splątanie, nerwowość, stany lękowe, omamy, depresja. * Skóra: reakcje nadwrażliwości skórnej, pokrzywka, zaostrzenie objawów łuszczycy, nadwrażliwość na światło, zmiany dystroficzne skóry, martwica skóry u pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego. * Wątroba: zwiększenie aktywności aminotransferaz, zapalenie wątroby. * Narządy zmysłów: zaburzenia widzenia, szumy uszne. Pojedyncze doniesienia dotyczyły występowania bólów stawów lub zwiększenia masy ciała. Podczas leczenia metoprololem obserwowano także skurcze mięśni, suchość w jamie ustnej, objawy zapalenia spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa, zaburzenia koncentracji. Nie udowodniono związku przyczynowo-skutkowego ze stosowaniem preparatu. W pojedynczych przypadkach preparat Betaloc podany dożylnie powodował znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego.
DawkowanieDawkę ustala lekarz. Leczenie rozpoczyna się zazwyczaj od małej dawki, którą można zwiększać stopniowo co tydzień. W leczeniu wysokiego ciśnienia dawka podtrzymująca dla pacjenta dorosłego wynosi 100-200 mg raz dziennie. W leczeniu choroby wieńcowej zazwyczaj 50-100 mg 2-3 razy dziennie. W nadczynności tarczycy - 50 mg 4 razy dziennie. Zastrzyki o mocy i częstotliwości określonej przez lekarza wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Preparat Betaloc powinien być podawany przez personel mający doświadczenie w leczeniu tym preparatem. Pacjent powinien mieć kontrolowane ciśnienie tętnicze i zapis EKG. Dostępne musi być wyposażenie i leki konieczne do resuscytacji pacjenta. Leczenie częstoskurczów Początkowo podaje się dożylnie 5 mg metoprololu z szybkością od 1 mg do 2 mg na minutę. Dawka ta może być powtarzana w 5-minutowych odstępach aż do uzyskania oczekiwanego skutku klinicznego. Całkowita dawka 10 mg do 15 mg jest zwykle wystarczająca. Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli metoprolol jest podawany dożylnie pacjentom z ciśnieniem skurczowym mniejszym niż 100 mmHg. Podanie metoprololu może dodatkowo obniżyć ciśnienie tętnicze. Zawał mięśnia sercowego Wczesne zastosowanie. Preparat Betaloc we wstrzyknięciu dożylnym powinien być zastosowany w ciągu 12 godzin od wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Leczenie należy rozpocząć od podania dożylnie dawki 5 mg. Następnie co 2 minuty podaje się kolejną dawkę 5 mg, maksymalnie do całkowitej dawki 15 mg. Po podaniu każdej dawki (5 mg) preparatu Betaloc dożylnie, należy kontrolować ciśnienie tętnicze oraz częstość skurczów serca. Nie należy podawać kolejnej dawki preparatu, jeżeli czynność serca jest wolniejsza niż 40/min, ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 90 mmHg i odcinek PQ jest dłuższy niż 0,26 s. Nie należy również podawać kolejnej dawki, jeżeli nastąpi zaostrzenie duszności lub skóra pacjenta będzie spocona i zimna. Po upływie 15 minut od podania ostatniej dawki dożylnie należy podać 50 mg winianu metoprololu doustnie i kontynuować podawanie dawki 50 mg winianu metoprololu doustnie co 6 godzin przez 2 doby. U pacjentów, którzy nie tolerowali pełnej dawki dożylnej preparatu Betaloc, należy zastosować połowę zalecanej dawki doustnej. Dawkowanie w niewydolności nerek Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z niewydolnością nerek. Dawkowanie w niewydolności wątroby U pacjentów ze znaczącą klinicznie niewydolnością wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki preparatu Betaloc. Stosowanie leku Betaloc u dzieci Doświadczenia ze stosowaniem leku Betaloc u dzieci są niewielkie. Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku U pacjentów w podeszłym wieku dawka początkowa powinna być możliwie jak najmniejsza.
Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki, lecz oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem. Preparatu Betaloc nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, chyba że korzyści wynikające z jego zastosowania są większe niż ryzyko dla płodu lub dziecka karmionego piersią. Leki β-adrenolityczne zmniejszają perfuzję łożyska, co może prowadzić do obumarcia płodu, niewczesnego lub przedwczesnego porodu. Podobnie jak inne β-adrenolityki, metoprolol może wywoływać występowanie działań niepożądanych (przede wszystkim bradykardii i hipoglikemii) u płodu, noworodków i dzieci karmionych piersią. U noworodków zwiększa się ryzyko wystąpienia zaburzeń pracy serca i płuc. Dotychczas metoprolol był stosowany (pod ścisłą kontrolą) u kobiet powyżej 20 tygodnia ciąży, z powodu nadciśnienia tętniczego wywołanego ciążą. Mimo że preparat przenika przez łożysko i znajduje się we krwi pępowinowej, nie zaobserwowano zaburzeń u płodu. Podczas stosowania dawek leczniczych ilość metoprololu przenikającego do mleka kobiecego prawdopodobnie nie wywiera znaczących skutków związanych z blokowaniem receptorów β u dziecka.
PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze do 30°C. Nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanieNa Forum
Raczej z kawy nigdy nie zrezygnuje. Wystarczy spożywać ją w odpowiednich ilościach i raczej nic nikomu wtedy nie będzie ...marchewkowa284     43381

Myślę, że nie ma czym się martwić, ale lepiej udaj się do lekarza, bo może być to początek jakichś z ...marchewkowa284     3317

Lepiej udaj się do lekarza jak najszybciej, bo to mógł być nawet stan przedzawałowy. ...marchewkowa284     3986

Mam 28 lat, żadko pije alkohol a ręce trzęsą mi się że mam problemy z napięciem się kawy, zazwyczaj gdy jest m ...Karola     1772

Dzień Dobry, piszę, bo mam dość poważny problem i nie wiem tak właściwie kogo się doradzić. Parę ...rekotka     1554

linki sponsorowane, reklamy
Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->