Przychodnia.pl
Niedziela 17. Czerwca 2018r
Alberta, Laury
Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
linki sponsorowane, reklamy
BIOTRAKSON
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:iniekcje 1000 mg. 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
Zawartośćsubstancja czynna - ceftriaxone sodium. Fiolka zawiera 2 g Ceftriaxonum (w postaci ceftriaksonu sodowego), 2 g zawierają 166 mg sodu (7,2 mmol sodu).
Zamienniki LekuCeftriaxone sodium

Sposób działaniaBiotrakson należy do antybiotyków z rodziny cefalosporyn. Działa na wiele szczepów bakteryjnych i jest odporny na pewne enzymy - betalaktamazy - produkowane przez bakterie, które pozwalają bakteriom unicestwić działanie antybiotyku. Biotrakson uniemożliwia bakteriom syntezę ściany komórkowej i bakterie giną.
ZastosowanieLek stosuje się w poważnych zakażeniach bakteryjnych spowodowanych bakteriami wrażliwymi na ceftriaxone, jak zapalenie opon mózgowych u dorosłych oraz dzieci powyżej 3 miesiąca życia, skomplikowane zakażenia dróg moczowych, niektóre formy zapalenia płuc u dorosłych i u dzieci.
Inne leki związane ze schorzeniamiInfekcje bakteryjne

OstrzeżeniePreparatu nie należy podawać w uczuleniach na penicylinę lub cefalosporyny. Ceftriakson należy podawać ostrożnie pacjentom w następujących przypadkach: * Nadwrażliwość na penicyliny; u pacjentów uczulonych na penicyliny istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznej również na cefalosporyny (tzw. reakcja krzyżowa). Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów, u których po zastosowaniu penicyliny wystąpiła reakcja anafilaktyczna. * Zaburzenia czynności wątroby i nerek * U pacjentów dializowanych konieczne jest monitorowanie stężenia leku we krwi i ewentualne uzupełniania dawki ceftriaksonu. * Bardzo rzadko może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit na skutek nadmiernego wzrostu niewrażliwych na lek bakterii Clostridium difficile. W razie wystąpienia biegunki w czasie stosowania antybiotyku lub po zakończeniu leczenia (w czasie nawet do 6 tygodni) należy brać pod uwagę możliwość tego powikłania. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek, w cięższych podaje się doustnie metronidazol, ewentualnie wankomycynę. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco. * Stosowanie ceftriaksonu, tak jak w przypadku innych antybiotyków, może spowodować kandydozę błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych. Konieczne jest wówczas zastosowanie odpowiedniego leczenia. * U niektórych pacjentów mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia krwi - w tych przypadkach wskazane jest podanie witaminy K. * U niektórych pacjentów (częściej dotyczy to dzieci), przyjmujących duże dawki antybiotyku dłużej niż 14 dni, a także u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedostatecznie nawodnionych czy odżywianych pozajelitowo, istnieje ryzyko powstawania złogów soli wapniowej ceftriaksonu (tzw. kamica rzekoma w pęcherzyku żółciowym lub złogi w drogach moczowych), powodujące zburzenia czynności nerek, a nawet bezmocz. Złogi zanikają samoistnie po zaprzestaniu leczenia.
Działania niepożądaneWystępują u około 5% leczonych pacjentów, a około 30% skarży się na ból w miejscu iniekcji. > 1/100- * Reakcje alergiczne skóry, jak świąd i zaczerwienienie. * Ból w miejscu iniekcji, który jednak szybko przemija. * Zapalenie żyły w miejscu iniekcji. * Biegunka. 1/1000- * Zmiany w obrazie krwi. <1/1000- * Wstrząs alergiczny. * Bóle głowy. * Krew w moczu. Ceftriakson jest na ogół dobrze tolerowany. Niepożądane reakcje zdarzają się rzadko, są łagodne i ustępują po zaprzestaniu stosowania leku. Tolerancja miejscowa jest dobra. Obserwowano następujące działania niepożądane: * zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: luźne stolce, biegunka (2,7% pacjentów), nudności, wymioty, zaburzenia smaku (mniej niż 1%), zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka; bardzo rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelit; * odczyny alergiczne, takie jak wysypka (1,7% pacjentów), pokrzywka, osutka, świąd, obrzęk i alergiczne zapalenie skóry, rzadko ciężkie reakcje alergiczne jak skurcz oskrzeli czy reakcje anafilaktyczne; pojedyncze przypadki ciężkich reakcji skórnych: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, toksyczna martwica naskórka; * zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (3,1-3,3% pacjentów), fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny (mniej niż 1% ); * zmiany w obrazie krwi: agranulocytoza, leukopenia, eozynofilia (6%), limfopenia, neutropenia, trombocytoza (5,1%), trombocytopenia (2,1%), rzadziej (mniej niż 1%) niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna czy wydłużenie czasu protrombinowego; * zaburzenia czynności nerek objawiające się zwiększeniem stężenia kreatyniny i występowaniem wałeczków w moczu (mniej niż 1% pacjentów), zwiększenie stężenia azotu we krwi (1,2%); * bardzo rzadko cukromocz, skąpomocz, krwiomocz; * bóle i zawroty głowy (mniej niż 1%), gorączka polekowa, dreszcze; * ból lub stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (1%), zapalenie żyły po podaniu dożylnym (mniej niż 1%); * kandydoza, zapalenie pochwy (mniej niż 1 %); * poty, zaczerwienienie twarzy (mniej niż 1 %); * w rzadkich przypadkach obserwowano złogi soli wapniowej ceftriaksonu, tzw. kamica rzekoma w pęcherzyku żółciowym i złogi w drogach moczowych (notowano przypadki bezmoczu i zaburzenia czynności nerek).
DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawka zależy od typu infekcji, stanu pacjenta oraz wagi jego ciała. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Biotrakson w dawce 2 g przeznaczony jest do leczenia najcięższych zakażeń lub zakażeń spowodowanych bakteriami umiarkowanie wrażliwymi na ceftriakson. Biotrakson ze względu na bardzo długi okres półtrwania, stosuje się jednorazowo w ciągu doby, możliwe jest również dzielenie dawki i podawanie leku co 12 godzin. Sposób podania i dawka zależą od ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu pacjenta. W przypadkach, gdy nie jest konieczne zastosowanie dawki 2 g, dostępny jest ceftriakson w dawkach 1 g, 500 mg i 250 mg. Dawkowanie w większości zakażeń Dorośli i dzieci powyżej 12 rż. U dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, w zależności od ciężkości zakażenia, zwykle stosuje się dawkę 1 g lub 2 g raz na dobę. W najcięższych przypadkach można podać 4 g raz na dobę lub 2 g co 12 godzin. Niemowlęta i dzieci do 12 r.ż. (masa ciała do 50 kg) Zwykle stosuje się dawki od 20 do 50 mg/kg masy ciała raz na dobę (co 24 godziny). W najcięższych zakażeniach zaleca się stosowanie dawek do 80 mg/kg masy ciała/dobę, całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 g. Dawki od 50 mg/kg masy ciała należy podawać we wlewie dożylnym trwającym co najmniej 30 minut. W zapaleniu opon mózgowych u dzieci zaleca się dawki 100 mg/kg masy ciała na dobę, (maksymalnie 4 g na dobę). Po identyfikacji drobnoustroju i określeniu jego wrażliwości dawkę można odpowiednio zmniejszyć. Noworodki Stosuje się dawki od 20 do maksymalnie 50 mg/kg masy ciała na dobę we wlewie trwającym przynajmniej 60 minut, by uniknąć ryzyka wypierania przez ceftriakson bilirubiny z połączeń z białkami. Dzieciom do 2 miesiąca życia lek należy podawać wyłącznie dożylnie. Dawkowanie w boreliozie: u dzieci i dorosłych podaje się 50 mg/kg masy ciała raz na dobę (nie więcej niż 2 g) przez 14 dni. Dawkowanie w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym Biotrakson 2 g zaleca się stosować przed operacjami, w których istnieje zwiększone ryzyko zakażenia. Przed operacjami w obrębie jelita grubego należy równocześnie zastosować lek działający na bakterie beztlenowe. Czas leczenia Czas leczenia zależy od ciężkości zakażenia i wynosi na ogół od 7 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów zakażenia zaleca się podawanie leku jeszcze przez co najmniej przez 2-3 dni. W zakażeniach wywołanych przez Streptococcus pyogenes antybiotyk należy podawać co najmniej 10 dni. Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby W niewydolności nerek, gdy czynność wątroby jest prawidłowa, nie ma konieczności zmiany dawkowania. W przypadku, gdy klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, nie należy podawać więcej niż 2 g na dobę. W niewydolności wątroby, gdy czynność nerek jest prawidłowa, nie ma konieczności zmiany dawkowania. U pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek należy kontrolować stężenie ceftriaksonu we krwi i w razie potrzeby odpowiednio redukować dawki; u tych pacjentów nie należy przekraczać dawki 2 g na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek i wątroby nie ma konieczności zmiany dawkowania. Biotrakson, po rozpuszczeniu w odpowiednim rozpuszczalniku i po odpowiednim rozcieńczeniu, może być podawany we wlewie dożylnym trwającym 20–30 minut lub dłużej (60 minut) lub dożylnie w powolnym wstrzyknięciu trwającym 3–5 minut. Biotrakson 2 g można podać we wstrzyknięciu domięśniowym w przynajmniej dwa miejsca głęboko do mięśnia pośladkowego, dzieląc dawkę 2 g lub stosując preparaty zawierające po 1 g ceftriaksonu.
Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania antybiotyku. Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy przedyskutować z lekarzem. W ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ceftriakson przenika w małych ilościach do mleka matki. Należy brać to pod uwagę w okresie karmienia.
PrzechowywanieLek należy przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
TrwałośćSubstancja przygotowana do wstrzyknięcia jest ważna 12 godzin od momentu zmieszania jej z rozpusz-czalnikiem. Lek należy chronić od światła
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanieNa Forum
Raczej z kawy nigdy nie zrezygnuje. Wystarczy spożywać ją w odpowiednich ilościach i raczej nic nikomu wtedy nie będzie ...marchewkowa284     41886

Myślę, że nie ma czym się martwić, ale lepiej udaj się do lekarza, bo może być to początek jakichś z ...marchewkowa284     2425

Lepiej udaj się do lekarza jak najszybciej, bo to mógł być nawet stan przedzawałowy. ...marchewkowa284     3012

Mam 28 lat, żadko pije alkohol a ręce trzęsą mi się że mam problemy z napięciem się kawy, zazwyczaj gdy jest m ...Karola     859

Dzień Dobry, piszę, bo mam dość poważny problem i nie wiem tak właściwie kogo się doradzić. Parę ...rekotka     953

linki sponsorowane, reklamy
Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->