Przychodnia.pl
Sobota 23. Czerwca 2018r
Wandy, Zenona
Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
linki sponsorowane, reklamy
CIPRONEX
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:tabletki powlekane 250 mg, tabletki powlekane 500 mg.
Zawartośćsubstancja czynna - ciprofloxacin.
Zamienniki LekuCiprofloxacin

Sposób działaniaCIPRONEX działa bakteriobójczo dzięki uniemożliwianiu syntezy istotnego dla rozwoju bakterii enzymu. Efekt bakteriobójczy następuje prędko. Lek działa na wiele szczepów bakteryjnych. Wpływa stymulująco na mechanizmy odpornościowe - wzmaga aktywność fagocytów - komórek organizmu mających zdolność pochłaniania ciał obcych, jak np. bakterii, wirusów oraz innych cząsteczek organicznych i nieorganicznych.
ZastosowanieCIPRONEX stosuje się w infekcjach bakteryjnych dróg moczowych, stercza, dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), infekcjach tkanki miękkiej oraz kości. W rzeżącce oraz w leczeniu uciążliwych biegunek bakteryjnych. CIPRONEX stosuje się również w zagrażających życiu infekcjach, jak posocznica, zapalenie opon mózgowych.
Inne leki związane ze schorzeniami

OstrzeżeniePreparatu nie należy stosować u pacjentów uczulonych na lek. CIPRONEX nie należy podawać dzieciom oraz młodzieży, jedynie wyjątkowo i jednorazowo w leczeniu zapalenia opon mózgowych. Pacjenci cierpiący na padaczkę oraz zaburzenia centralnego układu nerwowego powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji antybiotykiem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli CIPRONEX stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków w trakcie kuracji. CIPRONEX może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. * Cyprofloksacynę, podobnie jak inne fluorochinolony należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (np. miażdżyca naczyń mózgowych, padaczka lub stwierdzone w wywiadzie inne schorzenia predysponujące do wystąpienia drgawek). * Podczas leczenia cyprofloksacyną może wystąpić krystaluria, szczególnie jeśli mocz ma odczyn alkaliczny lub obojętny, dlatego należy zapewnić właściwe nawodnienie organizmu pacjenta. * Należy przerwać leczenie preparatem, jeśli wystąpi wysypka skórna lub inne objawy świadczące o nadwrażliwości na lek. Bardzo rzadko, już po zastosowaniu pierwszej dawki leku, może rozwinąć się reakcja anafilaktyczna i wstrząs. * Podczas leczenia cyprofloksacyną, podobnie jak podczas leczenia innymi chinolonami, może wystąpić zapalenie ścięgien, a nawet pęknięcie ścięgna (np. Achillesa). Należy przerwać leczenie w razie wystąpienia bólu lub stanu zapalnego w okolicy ścięgien. * Cyprofloksacyna, podobnie jak inne fluorochinolony, może wywoływać reakcje fototoksyczności, dlatego podczas leczenia preparatem Cipronex® pacjent powinien unikać intensywnego nasłonecznienia ciała oraz opalania w solarium. Należy przerwać leczenie preparatem w razie wystąpienia reakcji fototoksyczności. * Podczas stosowania cyprofloksacyny, podobnie jak przy stosowaniu innych antybiotyków i chemioterapeutyków, może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, o przebiegu łagodnym do zagrażającego życiu. Należy szczególnie uważnie obserwować tych pacjentów, u których podczas stosowania leków przeciwbakteryjnych występuje biegunka. W przypadku podejrzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, leczenie preparatem Cipronex® należy przerwać i zastosować odpowiednie leczenie. W takich przypadkach nie należy stosować leków hamujących perystaltykę. * Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorochinolonów u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzeczywistej lub w wywiadzie rodzinnym), ze względu na możliwość wystąpienia hemolizy. * U pacjentów z niewydolnością nerek, dawkowanie leku należy zmodyfikować (patrz: Dawkowanie i sposób podawania). * Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z niewydolnością wątroby.
Działania niepożądane1/100 - Zaburzenia trawienne, mdłości, rozwolnienie, przejściowe zaburzenia w funkcji wątroby. Zarówno w trakcie leczenia, jak i kilka dni po jego zakończeniu unikać nasłonecznienia skóry, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji alergicznych. 1/1000 - Zmęczenie, gorączka, bóle i zawroty głowy, wymioty. - Bóle stawów, bóle brzucha. - Przyspieszona akcja serca. - Zmiany obrazu krwi. - Podrażnienie skóry, zmiany w funkcji wątroby. <1/1000 - Silne reakcje alergiczne, które mogą przejść w szok, z gorączką, wysypką oraz obrzmieniem. - Poważne zaburzenia wątroby. - Zaburzenia wzroku, uczucie zagubienia, halucyjnacje, zaburzenia snu, depresja, przejściowe zaburzenia słuchu, niepokój, anemia, bóle mięśni, kryształy w moczu, zaburzenia w funkcji nerek, zapalenie nerek, długotrwałe biegunki w wyniku zapalenia jelita grubego. - Infekcje skóry. - Syndrom Stevensa-Johnsona, gorączka oraz powstawanie ran wokół otworów ciała. - Nadwrażliwość na światło słoneczne. Częste (częstość występowania 1-10%) układ pokarmowy: nudności, biegunka; skóra: wysypka; Nieczęste (częstość występowania 0,1-1%) objawy ogólne: bóle brzucha, grzybice, astenia (ogólne uczucie osłabienia, zmęczenia); układ sercowo-naczyniowy: zakrzepowe zapalenie żył; układ pokarmowy: zwiększenie aktywności aminotransferaz (AspAT, ALAT) oraz fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, nieprawidłowe wyniki badań wątrobowych, wymioty, niestrawność, jadłowstręt, wzdęcia; układ limfatyczny i krwiotwórczy: eozynofilia, leukopenia; zaburzenia metaboliczne: zwiększenie stężenia kreatyniny, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi; układ mięśniowo-szkieletowy: bóle stawów; układ nerwowy: bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, splątanie; skóra: świąd, wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka; narządy zmysłów: zaburzenia smaku; Rzadkie (częstość występowania 0,01-0,1%) układ sercowo-naczyniowy: tachykardia, migrena, omdlenia, rozszerzenie naczyń krwionośnych (uderzenia gorąca); układ pokarmowy: grzybica jamy ustnej, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego; układ limfatyczny i krwiotwórczy: niedokrwistość, granulocytopenia, leukocytoza, zmieniony czas protrombinowy, trombocytopenia, trombocytoza; reakcje z nadwrażliwości: reakcje alergiczne, gorączka polekowa, reakcje anafilaktyczne; zaburzenia metaboliczne: obrzęki (obwodowe, naczyniowe, w obrębie twarzy), hiperglikemia; układ mięśniowo-szkieletowy: bóle mięśniowe, obrzęki stawów; układ nerwowy: omamy, wzmożona potliwość, parestezje, niepokój, zaburzenia snu (koszmary nocne), depresja, drżenie, drgawki; układ oddechowy: duszność, obrzęk krtani; skóra: reakcje fotowrażliwości; narządy zmysłów: szumy uszne, przemijająca głuchota (szczególnie dotycząca wysokich częstotliwości), zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, widzenie barwne przedmiotów bezbarwnych, utrata smaku; układ moczowo-płciowy: ostra niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, grzybica pochwy, krwiomocz, krystaluria, śródmiąższowe zapalenie nerek; Bardzo rzadkie (częstość występowania <0,01%) Układ sercowo-naczyniowy: zapalenie naczyń obwodowych; układ pokarmowy: grzybica przewodu pokarmowego, zapalenie wątroby; układ limfatyczny i krwiotwórczy: niedokrwistość hemolityczna; reakcje z nadwrażliwości: wstrząs anafilaktyczny, swędząca wysypka; układ nerwowy: padaczka grand mal, zaburzenia chodu; skóra: wybroczyny, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty.
DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zależy ona od natężenia infekcji, jej lokalizacji oraz wagi ciała pacjenta. Zazwyczaj stosuje się 250-500 mg co 12 godzin podczas lub po posiłkach. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Tabletki należy przyjmować w całości, w czasie lub po posiłku. Zaleca się popicie dawki leku szklanką wody. Dawkowanie zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, wieku pacjenta i wydolności nerek. Czas leczenia zależy od rodzaju i ciężkości zakażenia. Na ogół leczenie powinno być prowadzone przez co najmniej 3 doby po uzyskaniu normalizacji temperatury ciała lub ustąpienia objawów zakażenia. Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: W ostrym zapaleniu zatok: 500 mg, co 12 godzin przez 10 dni. W zakażeniach dolnych dróg oddechowych: 500 mg, co 12 godzin przez 7-14 dni. W zakażeniach o cięższym przebiegu lub zakażeniach powikłanych: 750 mg, co 12 godzin przez 7-14 dni. W łagodnych i średnio ciężkich zakażeniach dróg moczowych: 250 mg cyprofloksacyny co 12 godzin przez 7-14 dni. W powikłanych zakażeniach dróg moczowych: 500 mg leku co 12 godzin przez 7-14 dni. W niepowikłanym rzeżączkowym zapaleniu cewki moczowej i szyjki macicy: 250 mg leku jednorazowo. W przewlekłym bakteryjnym zapaleniu gruczołu krokowego: 500 mg cyprofloksacyny co 12 godzin przez 28 dni. W biegunce bakteryjnej o ciężkim przebiegu: 500 mg co 12 godzin przez 5-7 dni. W durze brzusznym: 500 mg co 12 godzin przez 10 dni. W leczeniu powikłanych zakażeń jamy brzusznej: 500 mg co 12 godzin przez 7-14 dni w skojarzeniu z metronidazolem (bakterie beztlenowe). W płucnej postaci wąglika: Dorośli 500 mg co 12 godzin przez 60 dni, dzieci od 6 do 17 lat 15 mg/kg mc. (nie przekraczając dawki 500 mg) co 12 godzin przez 60 dni. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zetknięcia się z laseczkami wąglika, podawanie leku należy rozpocząć tak szybko jak jest to możliwe. W łagodnych i średnio ciężkich zakażeniach skóry i tkanki podskórnej, w zakażeniach kości i stawów: 500 mg co 12 godzin; w zakażeniach ciężkich i powikłanych można stosować 750 mg co 12 godzin. Czas leczenia zakażeń skóry i tkanki podskórnej wynosi 7-14 dni, natomiast kości i stawów 4-6 tygodni, maksymalnie 2 miesiące. Niewydolność nerek U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się następujące dawkowanie: Niewydolność wątroby U pacjentów z niewydolnością wątroby zazwyczaj nie ma konieczności zmiany dawkowania.
Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania antybiotyku. Istnieje prawdopodobieństwo, że CIPRONEX oddziałuje na karmione dziecko. Nie wolno zażywać leku w okresie karmienia. Ciąża: kategoria C W badaniach na szczurach i myszach, którym podawano lek odpowiednio w dawce 6-krotnie wyższej niż zwykle stosowana u ludzi, cyprofloksacyną nie wpływała na płodność i nie uszkadzała płodów. U królików cyprofloksacyna podawana doustnie w dawce 30 lub 100 mg/kg mc. wywoływała zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w wyniku czego zmniejszała się masa ciała matek i następował wzrost liczby poronień. Nie obserwowano działania teratogennego po żadnej z dawek. Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań cyprofloksacyny u kobiet w ciąży, dlatego lek może być stosowany w ciąży tylko wtedy, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Okres karmienia piersią Cyprofloksacyna przenika do mleka kobiecego. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u karmionych niemowląt, nie należy stosować preparatu u matek karmiących.
PrzechowywaniePrzechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C, chronić przed światłem.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanieNa Forum
Raczej z kawy nigdy nie zrezygnuje. Wystarczy spożywać ją w odpowiednich ilościach i raczej nic nikomu wtedy nie będzie ...marchewkowa284     43381

Myślę, że nie ma czym się martwić, ale lepiej udaj się do lekarza, bo może być to początek jakichś z ...marchewkowa284     3317

Lepiej udaj się do lekarza jak najszybciej, bo to mógł być nawet stan przedzawałowy. ...marchewkowa284     3986

Mam 28 lat, żadko pije alkohol a ręce trzęsą mi się że mam problemy z napięciem się kawy, zazwyczaj gdy jest m ...Karola     1772

Dzień Dobry, piszę, bo mam dość poważny problem i nie wiem tak właściwie kogo się doradzić. Parę ...rekotka     1554

linki sponsorowane, reklamy
Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->