Przychodnia.pl
Piątek 22. Czerwca 2018r
Pauliny, Tomasza
Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
linki sponsorowane, reklamy
FEVARIN
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:tabletki powlekane 50 lub 100 mg
Zawartośćsubstancja czynna - fluvoxamine. 1 tabletka powlekana zawiera: substancja czynna: maleinian fluwoksaminy 50 mg lub 100 mg; substancje pomocnicze: mannitol, skrobia kukurydziana, skrobia żelatynizowana, stearylofumaran sodu, dwutlenek krzemu koloidalny, hydroksymetylopropyloceluloza, polietylenoglikol 6000, talk, dwutlenek tytanu (E171). Tabletki są podzielne.
Zamienniki LekuFluvoxamine

Sposób działaniaPrzyczyny depresji nie są do końca wyjaśnione. Wiadomo jednak, że w stanach depresji występuje niedostatek substancji spełniających rolę przekaźników między komórkami mózgu. Fevarin zwiększa poziom jednej z tych substancji - serotoniny i dzięki temu poprawia przewodzenie impulsów między komórkami nerwowymi mózgu, które to przewodzenie jest naruszone w stanach depresyjnych. Całkowity efekt działania leku następuje po 3 miesiącach jego stosowania.
ZastosowanieRóżne formy depresji z zagrożeniem samobójczym. Stany lęku. Czynności przymusowe.
Inne leki związane ze schorzeniami

OstrzeżenieLeku nie należy podawać osobom wykazującym reakcje alergiczne na fluvoxaminę. Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. Pacjenci cierpiący na padaczkę oraz poważnie zaburzoną funkcję nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Fevarinem. Nagłe przerwanie kuracji grozi wystąpieniem napadu lęku, mdłości, zawrotów i bólu głowy. Leku nie podaje się dzieciom. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli lek stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem. Nie należy podawać Fevariny łącznie z klozapinem, moklobemidem, desipraminą lub nortriptyliną. W razie jednoczesnego leczenia następującymi preparatami: alprazolam, diazepam, karbamazepina, licjum, metadon olanzapina, propranolol, teofylina oraz warfaryna należy zmodyfikować dawkowanie Fevariny. Fevaryna może przedłużać metabolizm niektórych substancji, m.in. kofeiny. Ryzyko próby samobójczej jest bezpośrednio związane z przebiegiem depresji i może utrzymywać się do czasu pojawienia się wyraźnej remisji. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy zaczynać leczenie od małych dawek. Powinni oni pozostać pod stałą kontrolą. W nielicznych przypadkach leczenie preparatem Fevarin związane było ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych. W tych przypadkach zaleca się odstawienie leku. Chociaż w badaniach na zwierzętach Fevarin nie wywoływał drgawek, zaleca się ostrożność w stosowaniu preparatu Fevarin u pacjentów z drgawkami w wywiadzie. W przypadku wystąpienia drgawek podczas leczenia preparatem Fevarin lek należy odstawić. Mimo iż badania nad populacją osób w podeszłym wieku nie wykazują istotnych klinicznie różnic w porównaniu z populacją ludzi młodych, dawki u osób w podeszłym wieku należy zwiększać wolniej, i zawsze z zachowaniem ostrożności. Z powodu braku doświadczenia w stosowaniu preparatu Fevarin do leczenia depresji u dzieci, nie zaleca się jego podawania w tej grupie wiekowej. W czasie stosowania SI-5HT (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) donoszono o występowaniu wylewów krwawych podskórnych i plamicy. Zaleca się ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie SI-5HT (selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny) i leki wpływające na czynność płytek krwi (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne, fenotiazyny, większość trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych - TLPD, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ) oraz u pacjentów z krwawieniami w wywiadzie.
Działania niepożądane>1/100 - Nadmierne pocenie się, bóle i zawroty głowy. - Niepokój. - Bezsenność. - Podniecenie. - Drżenia mięśni. - Mdłości, biegunka, wymioty, bóle brzucha. - Brak apetytu. - Zaparcie. - Suchość błon śluzowych jamy ustnej. 1/1000 - Zaburzenia w oddawaniu moczu. - Bóle mięśni. - Zaburzenia wzroku. - Zmniejszenie wagi ciała. - Przyspieszona praca serca. - Obniżenie tętniczego ciśnienia krwi. - Mrowienie kończyn. - Zaburzenia czucia w kończynach. - Niemożność pozostawania w bezruchu. - Splątanie. - Zmiana odczuć smakowych. - Wzdęcia. - Wysypka ze świądem. - Bóle stawów. - Uczucie duszności. <1/1000 - Obrzęk. - Dzwonienie w uszach. - Omdlenia. - Wzmożona skłonność do krwawień. - Nadciśnienie tętnicze. - Niezależne od woli ruchy mięśni. - Halucynacje. - Napady padaczki. - Zanik pociągu płciowego. - Utrudnienia w połykaniu. - Uczulenie na promienie nadfioletowe. - Mlekotok. Najczęstszymi objawami niepożądanymi występującymi podczas leczenia preparatem Fevarin są nudności, czasami z wymiotami. Objawy te zwykle ustępują w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia. Inne objawy niepożądane, które obserwowano podczas kontrolowanych badań klinicznych w częstotliwości podanej poniżej, są często objawami choroby i niekoniecznie są związane ze stosowaniem leku. Często występujące (częstość 1-5%): * Ogólne: astenia, bóle głowy, złe samopoczucie. * Objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego: kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca. * Objawy ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha, anoreksja (jadłowstręt), zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, dyspepsja. * Objawy ze strony układu nerwowego: pobudzenie, niepokój, zawroty głowy, bezsenność, nerwowość, nadmierna senność, drżenia. * Skóra: nadmierne pocenie się. Nieczęsto występujące (częstość <1%) * Ze strony układu sercowo-naczyniowego: ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi. * Ze strony układu mięśniowo-szkieletowego: bóle stawów, bóle mięśni. * Objawy ze strony układu nerwowego: ataksja (bezład ruchowy), splątanie, objawy pozapiramidowe, omamy. * Ze strony układu moczowo - płciowego: zaburzona (opóźniona) ejakulacja. * Skóra: wysypka, świąd. Rzadko występujące (częstość< 0,1%): * Ze strony układu pokarmowego: zaburzenia czynności wątroby. * Ze strony układu nerwowego: drgawki, mania. * Ze strony układu moczowo-płciowego: mlekotok. * Skóra: nadwrażliwość na światło. Tak jak w przypadku innych SI-5HT (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) notowano pojedyncze przypadki hiponatremii, a zaburzenia elektrolitowe wyrównywały się po odstawieniu fluwoksaminy. Niektóre przypadki mogły być związane z zespołem zaburzeń sekrecji hormonu antydiuretycznego. Większość doniesień dotyczyła osób w podeszłym wieku. Sporadycznie donoszono o zwiększeniu lub zmniejszeniu masy ciała. Rzadko, po nagłym odstawieniu preparatu Fevarin, notowano objawy takie jak bóle głowy, nudności, zawroty głowy, niepokój. Fevarin może powodować nieznaczne zwolnienie rytmu serca (o 2 - 6 uderzeń na minutę). Nie stosować leku po upływie okresu ważności.
DawkowanieDawkę ustala lekarz. Wysokość dawki zależy od typu schorzenia. Zazwyczaj początkowa dawka wynosi 50 mg dziennie. Następnie w zależności od potrzeby można ją zwiększyć do 300 mg dziennie. Leczenie należy kontynuować przez 3 do 6 miesięcy od pojawienia się poprawy. Depresja Dorośli: Fevarin jest lekiem stosowanym doustnie. Zalecaną dawką początkową jest 50 lub 100 mg, podawane w jednej dawce wieczornej. Zaleca się stopniowe zwiększanie dawki do osiągnięcia dawki skutecznej. Skuteczna dawka dobowa wynosi zazwyczaj 100 do 200 mg i należy ją dostosować do indywidualnej reakcji pacjenta, nie stosować dawki większej niż 300 mg na dobę. Dawki dobowe ponad 150 mg zaleca się podawać w dawkach podzielonych. Zgodnie z ustaleniami WHO, leczenie przeciwdepresyjne należy prowadzić jeszcze co najmniej 6 miesięcy po uzyskaniu poprawy. Fevarin w stałej dawce 100 mg/dobę jest zalecany w zapobieganiu nawrotom depresji. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Dorośli: Zalecaną dawką początkową jest 50 mg przez pierwsze 3-4 dni leczenia. Skuteczna dawka wynosi zazwyczaj 100 do 300 mg na dobę. Zaleca się stopniowe zwiększanie dawki do osiągnięcia dawki skutecznej, nie przekraczającej 300 mg na dobę w leczeniu dorosłych. Dzieci od 8 lat i młodzież: Dawka początkowa to 25 mg na dobę podawana jako pojedyncza dawka przed snem. Dawkę można zwiększać o 25 mg co 4 - 7 dni, maksymalnie do 200 mg na dobę. Dawki dobowe ponad 150 mg na dobę zaleca się podawać w 2-3 dawkach podzielonych. W przypadku uzyskania poprawy leczenie należy kontynuować w dawce dobranej indywidualnie. W razie braku poprawy w ciągu 10 tygodni leczenia należy rozważyć zasadność dalszego stosowania fluwoksaminy. Mimo braku systematycznych badań określających jednoznacznie długość leczenia, należy wziąć pod uwagę, że zaburzenia obsesyjno-kompulsywne mają charakter przewlekły i farmakoterapię warto kontynuować ponad 10 tygodni u pacjentów, którzy pozytywnie zareagowali na leczenie. Dawkę należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta, a leczenie kontynuować najmniejszą skuteczną dawką . Okresowo należy prowadzić kontrolę leczenia. U pacjentów pozytywnie reagujących na leczenie niektórzy klinicyści zalecają dodatkowo stosowanie psychoterapii behawioralnej. U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek należy zaczynać leczenie od małych dawek i powinni oni pozostawać pod stałą kontrolą. Tabletki Fevarin należy połykać bez rozgryzania, popijając wodą. Tabletki są podzielne.
Ciąża i karmienieNie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki. Nie należy podawać leku w okresie karmienia dziecka piersią. Badania nad rozmnażaniem u zwierząt z zastosowaniem dużych dawek nie wykazały zaburzenia płodności i czynności rozrodczych, ani też działań teratogennych. Pomimo tego lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Ponieważ fluwoksamina wydzielana jest w małych ilościach do mleka matki, nie należy go stosować u kobiet w okresie laktacji.
PrzechowywanieLek przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0°C do 25°C. Przechowywać lek w miejscu niedostępnym dla dzieci.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanieNa Forum
Raczej z kawy nigdy nie zrezygnuje. Wystarczy spożywać ją w odpowiednich ilościach i raczej nic nikomu wtedy nie będzie ...marchewkowa284     43150

Myślę, że nie ma czym się martwić, ale lepiej udaj się do lekarza, bo może być to początek jakichś z ...marchewkowa284     3133

Lepiej udaj się do lekarza jak najszybciej, bo to mógł być nawet stan przedzawałowy. ...marchewkowa284     3788

Mam 28 lat, żadko pije alkohol a ręce trzęsą mi się że mam problemy z napięciem się kawy, zazwyczaj gdy jest m ...Karola     1580

Dzień Dobry, piszę, bo mam dość poważny problem i nie wiem tak właściwie kogo się doradzić. Parę ...rekotka     1420

linki sponsorowane, reklamy
Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->