Przychodnia.pl
Wtorek 19. Czerwca 2018r
Gerwazego, Protazego
Encyklopedia Leków
opis interesującego Cię leku

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Proszę wpisać w specjalnie przeznaczonym do tego okienku nazwę leku lub jego fragment (dowolna kombinacja liter występująca w nazwie), a następnie kursorem wydać rozkaz szukaj.
linki sponsorowane, reklamy
PROXACIN
Na receptę / Bez recepty
Forma leku:tabletki powlekane 250; 500 mg
Zawartość1 tabletka zawiera: substancję czynną: odpowiednio 250, 500mg cyprofloksacyny (co odpowiada 291; 582mg chlorowodorku cyprofloksacyny), substancje pomocnicze: skrobia preżelowana, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, składniki otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, dwutlenek tytanu.
Zamienniki Leku

ZastosowanieCyprofloksacyna jest chemioterapeutykiem przeciwbakteryjnym, o szerokim zakresie działania, należącym do grupy fluorowanych chinolonów. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram - dodatnie i Gram- ujemne, przede wszystkim na Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morgani, Citrobacter, Haemophilus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus (meticylinowrażliwy). Zróżnicowany stopień wrażliwości wykazują Streptococcus pneumoniae i Enterococcus faecalis. Lek stosuje się w: * zakażeniach dróg moczowych: niepowikłanych i powikłanych, lekkich, umiarkowanych i ciężkich; * zakażeniach dolnych dróg oddechowych lekkich do umiarkowanych; * zakażeniach skóry i tkanek miękkich lekkich do umiarkowanych; * zakażeniach kości i stawów lekkich do umiarkowanych; * biegunkach zakaźnych; * durze brzusznym; * rzeżączce; * płucnej postaci wąglika.
Inne leki związane ze schorzeniami

OstrzeżenieNie należy stosować preparatu Proxacin, jeśli: Stwierdzono nadwrażliwość na cyprofloksacynę, inne chinolony przeciwbakteryjne lub którykolwiek ze składników preparatu. Zachować szczególną ostrożność stosując Proxacin: * u dzieci i młodzieży do 18 roku życia - z uwagi na możliwość uszkodzenia chrząstek stawowych u osobników rosnących, stwierdzone w czasie badań na zwierzętach; * u pacjentów z podejrzewanymi lub rozpoznanymi zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (zaawansowana miażdżyca naczyń mózgowych, padaczka, inne zaburzenia predysponujące do wystąpienia drgawek). U pacjentów leczonych cyprofloksacyną mogą wystąpić drgawki, wzrost ciśnienia śródczaszkowego i psychozy mogące prowadzić do wystąpienia prób samobójczych; * u pacjentów leczonych jednocześnie teofiliną - z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych: zatrzymania czynności serca, drgawek, stanu padaczkowego i niewydolności oddechowej; * u pacjentów z wywiadem alergicznym z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych po zastosowaniu cyprofloksacyny. Podczas stosowania leku Proxacin: * opisano przypadki wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit - jeżeli w trakcie stosowania leku lub po jego zakończeniu wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków działających zapierająco. * mogą wystąpić pęknięcia ścięgien, szczególnie u osób starszych, leczonych jednocześnie sterydami - w przypadku wystąpienia bólu ścięgien należy unikać wysiłku fizycznego i zwrócić się do lekarza; * należy unikać światła słonecznego i sztucznych źródeł promieniowania UV (solaria) z uwagi na możliwość wystąpienia nadwrażliwości na światło. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Stosowanie leku Proxacin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby: Należy zachować ostrożność stosując lek u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Jeżeli wydolność nerek jest zmienna lub współistnieje z niewydolnością wątroby podczas stosowania leku wskazane jest monitorowanie stężenia leku we krwi. Stosowanie leku Proxacin u pacjentów w podeszłym wieku: Podczas stosowania leku wskazane jest monitorowanie stężenia leku we krwi. Ciąża: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany jeżeli korzyści ze stosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Karmienie piersią: Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Lek może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, jeżeli wystąpią zawroty głowy, uczucie oszołomienia, senność.
Działania niepożądaneJak każdy lek, Proxacin może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić: * Układ pokarmowy: nudności, wymioty, niestrawność, bóle brzucha, brak łaknienia, trudności w połykaniu, wzdęcie, suchość w ustach, kandydoza jamy ustnej, zapalenie przełyku, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. * Ośrodkowy układ nerwowy: zawroty głowy i uczucie oszołomienia, ból głowy, nerwowość i niepokój, pobudzenie, drżenie, senność, zaburzenia świadomości, padaczka grand mal, zaburzenia w sposobie chodzenia, omamy, bezsenność, drgawki, reakcje maniakalne, depresja, psychoza, wzrost ciśnienie wewnątrzczaszkowego. * Skóra: wysypka, świąd, pokrzywka, fotowrażliwość, goraczka, reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, w tym obrzęk naczynioruchowyi bezdech; rzadko rumień guzowaty lub wielopostaciowy, bardzo rzadko wybroczyny, zapalenie naczyń, reakcje podobne do choroby posurowicznej, zespół Stevens-Johnsona i zespół Leyllea. * Krew: niedokrwistość, eozynofilia, wzrost lub spadek liczby białych krwinek i (lub) płytek krwi, zmiany czasu protrombinowego, bardzo rzadko niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, pancytopenia. * Układ sercowo-naczyniowy: kołatanie serca, zaburzenia rytmu, uderzenia gorąca, nadciśnienie, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, omdlenie, migrena, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenia naczyń obwodowych. * Układ moczowo-płciowy: zapalenie pochwy, białkomocz, krystaluria, krwiomocz, zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek lub śródmiąższowe zapalenie nerek. W pojedynczych przypadkach ból przy oddawaniu moczu. * Narządy zmysłów: zaburzenia smaku, parestezje, hipoestezja, niewyraźne widzenie, widzenie barwne przedmiotów bezbarwnych, szumy uszne, ból zaoczodołowy, ból ucha, głuchota, zaćma, omamy węchowe, utrata węchu. * Układ oddechowy: duszność, obrzęk głośni, zapalenie płuc, kaszel. * Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle stawów, zapalenie i pęknięcie ścięgien, w tym ścięgna Achillesa, zaostrzenie objawów myasthenia gravis. * Inne działania niepożądane: czkawka, osłabienie, gorączka, złe samopoczucie, ból, kandydoza, wzrost w surowicy aktywności AspAT, AlAT, alkalicznej fosfatazy, dehydrogenazy mleczanowej, kreatyniny, wzrost stężenia bilirubiny, kwasu moczowego, cholesterolu, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby, zagrażająca życiu martwica wątroby. U niektórych osób w czasie stosowania leku Proxacin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
DawkowanieLek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zwykle stosowane dawki u dorosłych wynoszą: * ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego u kobiet: 100 mg co 12 h przez 3 dni * lekkie i umiarkowane zakażenia dróg moczowych: 250 mg co 12 h przez 3 do 7 dni * ciężkie i powikłane zakażenia dróg moczowych: 500 mg co 12 h przez 3 do 7 dni * zakażenia dolnych dróg oddechowych, skóry lub tkanek miękkich: 500 mg co 12 h przez 7 do14 dni * zakażenia kości i stawów: 500 do 750 mg co 12 h przez 4 do 8 tygodni * biegunka zakaźna: 500 mg co 12 h przez 5 do7 dni * dur brzuszny: 500 mg co 12 h przez 7 dni * rzeżączka: jednorazowa dawka 250 mg * płucna postać wąglika 500 mg co 12 godzin przez 60 dni. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zetknięcia się z laseczkami wąglika podawanie leku należy rozpocząć tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli klirens kreatyniny wynosi 31 do 60 ml/min/1,73 m2 pc. lub stężenie kreatyniny w surowicy mieści się w zakresie 1,4 do 1,9/100 ml, maksymalna dawka dobowa wynosi 1000 mg doustnie. Jeśli klirens kreatyniny jest równy lub mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2 pc. lub stężenie kreatyniny w surowicy jest większe niż 2,0 mg/100 ml, maksymalna dawka dobowa wynosi 500 mg doustnie. Jeśli wydolność nerek jest zmienna lub jeśli z niewydolnością nerek współistnieje niewydolność wątroby oraz u osób w podeszłym wieku wskazane jest monitorowanie stężenia cyprofloksacyny w surowicy. Sposób podawania leku Tabletki należy zażywać w całości, popijając odpowiednią ilością wody. Jeśli lek jest zażywany na czczo, wchłanianie jest szybsze. W przypadku wrażenia, że działanie leku Proxacin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku zastosowania większej dawki preparatu Proxacin niż zalecana: Lek można usunąć z przewodu pokarmowego prowokując wymioty. Lekarz może zalecić płukanie żołądka. Opisano występowanie przemijającej niewydolności nerek. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki leku Proxacin: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15°C do 25°C, chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować Proxacin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
linki sponsorowane, reklamy
Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.
rejestr leków zawierających interesująca substancje czynną
 
wykaz leków odpowiednich w leczeniu poszczególnych schorzeńNOWE LEKI - sprawdż

wylij zadanieNa Forum
Raczej z kawy nigdy nie zrezygnuje. Wystarczy spożywać ją w odpowiednich ilościach i raczej nic nikomu wtedy nie będzie ...marchewkowa284     42333

Myślę, że nie ma czym się martwić, ale lepiej udaj się do lekarza, bo może być to początek jakichś z ...marchewkowa284     2696

Lepiej udaj się do lekarza jak najszybciej, bo to mógł być nawet stan przedzawałowy. ...marchewkowa284     3325

Mam 28 lat, żadko pije alkohol a ręce trzęsą mi się że mam problemy z napięciem się kawy, zazwyczaj gdy jest m ...Karola     1144

Dzień Dobry, piszę, bo mam dość poważny problem i nie wiem tak właściwie kogo się doradzić. Parę ...rekotka     1109

linki sponsorowane, reklamy
Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->