Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marii, Marcelego Czwartek 9. Kwietnia 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
HELICID
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Omeprazolum
Forma leku
Forma leku
Kapsułki 10 mg lub 20 mg
Zawartość
Zawartość
substancja czynna: Omeprazol - odpowiednio 10 mg lub 20 mg substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia kukurydziana, laktoza bezwodna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, sodu fosforan dwuwodny , hypromelozy ftalan, dietylu ftalan, żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty, żelatyna.
Sposób działania
Sposób działania
Omeprazol jest specyficznym inhibitorem układu enzymatycznego, biorącego udział w wytwarzaniu kwasu solnego, tzw. pompy protonowej. Hamuje wydzielanie kwasu solnego, zarówno podstawowe, jak i po stymulacji, bez względu na rodzaj czynnika stymulującego. Po doustnym podaniu omeprazolu działanie hamujące wydzielanie kwasu solnego pojawia się po 1 godzinie, maksimum osiąga w ciągu 2 godzin i trwa do 24 godzin. Powrót czynności wydzielniczej następuje stopniowo w czasie od 3 godzin do 5 dni po odstawieniu leku. Okres półtrwania omeprazolu u osób z prawidłową czynnością wątroby: od 30 minut do 1 godziny; u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby: do 3 godzin. Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie; wydzielany przede wszystkim z moczem, w mniejszym stopniu z kałem. Wskazania do stosowania
Wskazania
Wskazania
* w leczeniu i zapobieganiu nawrotom czynnej choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, również współistniejącej z zakażeniem Helicobacter pylori; * w leczeniu zapalenia przełyku w następstwie refluksu żołądkowo-przełykowego; * w leczeniu zespołu Zollingera–Ellisona.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
* przed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej należy wykluczyć u pacjenta możliwość zmiany nowotworowej z uwagi na to, że omeprazol może łagodzić objawy choroby i opóźniać rozpoznanie nowotworu; * u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby należy zredukować dawki omeprazolu; * podczas stosowania leku nie należy spożywać napojów alkoholowych; * pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, zarówno przepisywanych na receptę jak i stosowanych bez recepty.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Omeprazol jest zwykle dobrze tolerowany, a objawy działań niepożądanych obserwowano u około 1% leczonych. Były to najczęściej zaburzenia trawienia i ból głowy. Pozostałe działania niepożądane, obserwowane w czasie badań klinicznych i leczenia pacjentów, występują sporadycznie i są uważane jedynie za prawdopodobnie związane ze stosowaniem omeprazolu: Przewód pokarmowy: bóle brzucha, zgaga, biegunka, zaparcia, nudności i wymioty, wzdęcia, suchość jamy ustnej, zakażenia drożdżakowe jamy ustnej i przewodu pokarmowego. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy: zawroty i bóle głowy, senność, bezsenność, drętwienia. Objawy skórne: wysypka , świąd, nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy, łysienie. Układ mięśniowo - szkieletowy: bóle stawów, znużenie mięśniowe, bóle mięśni. Układ moczowy: zakażenia dróg moczowych, krwiomocz, białkomocz. Wątroba: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, encefalopatia u chorych z istniejącym uprzednio poważnym uszkodzeniem czynności wątroby, zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez żółtaczki, niewydolność wątroby. Układ krwiotwórczy: zmniejszenie liczby krwinek białych obojętnochłonnych (neutropenia), małopłytkowość (trombocytopenia), brak granulocytów (agranulocytoza), niedokrwistość aplastyczna (pancytopenia). Zaburzenia hormonalne: ginekomastia. Inne: złe samopoczucie, objawy alergii (np. pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli), niewyraźne widzenie.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* nadwrażliwość na omeprazol lub inne składniki preparatu; * wiek chorego poniżej 18 rż.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy przedawkowania: zmniejszenie ostrości widzenia, stan splątania, nadmierna potliwość, senność, suchość jamy ustnej, zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, nudności, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca. Powyższe objawy miały charakter przemijający i były zależne od dawki. Postępowanie po przedawkowaniu: leczenie objawowe, wspomagające czynności życiowe pacjenta.
Dawkowanie
Dawkowanie
Helicid 10 U dorosłych pacjentów zwykle stosuje się następujące dawkowanie: Choroba wrzodowa dwunastnicy: Leczniczo - 20 mg (2 kapsułki preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę (rano) przez 2-4 tygodnie. Jeśli dawka 20 mg jest nieskuteczna, lekarz może zlecić przyjmowanie leku w dawce 40 mg. W razie potrzeby, lekarz może zlecić kontynuowanie leczenia przez 4 tygodnie. Choroba wrzodowa żołądka Dawkowanie jest takie samo jak w chorobie wrzodowej dwunastnicy. W zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy w łagodniejszych przypadkach dawką wystarczającą może być 10 mg (1 kapsułka preparatu HELICID 10) na dobę. W cięższych przypadkach należy stosować dawkę 20 mg do 40 mg (2 do 4 kapsułek preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę. Owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. indometacyny, zapobiega się, podając dawkę 20 mg (2 kapsułki preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę. Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori Omeprazol stosuje się w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym. Zaleca się jeden z następujących schematów dawkowania omeprazolu z lekami przeciwbakteryjnymi w chorobie wrzodowej dwunastnicy: 1. 20 mg omeprazolu (2 kapsułki preparatu HELICID 10), 1 g amoksycyliny i 500 mg klarytromycyny 2 razy na dobę przez 7 dni. 2. 20 mg omeprazolu (2 kapsułki preparatu HELICID 10), 250 mg klarytromycyny i 400 mg metronidazolu 2 razy na dobę przez 7 dni. 3. 20 mg omeprazolu (2 kapsułki preparatu HELICID 10), 500 mg klarytromycyny i 400 mg metronidazolu 2 razy na dobę przez 7 dni. Zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo -przełykowego Stosuje się najmniejszą skuteczną dawkę dobraną na podstawie okresowego wziernikowania przełyku, zwykle od 10 mg do 40 mg na dobę. Leczenie trwa zwykle od 4 do 12 tygodni. Zespól Zollingera-Ellisona Początkowo podaje się zwykle 60 mg omeprazolu (6 kapsułek preparatu HELICID 10) jeden raz na dobę. Dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie oceny stanu pacjenta, opartej głównie na systematycznym badaniu kwaśności soku żołądkowego. W leczeniu odtrzymującym stosuje się zwykle dawkę od 20 mg do 120 mg na dobę. Czas leczenia ustala lekarz. Omeprazol w dawkach wyższych niż 80 mg na dobę należy przyjmować w 2 dawkach podzielonych. Dawkowanie w niewydolności wątroby i nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku U osób z niewydolnością wątroby zwiększa się dostępność biologiczna leku i wydłuża okres półtrwania. U tych pacjentów efekt terapeutyczny uzyskuje się zwykle po dawce 10-20 mg (1-2 kapsułki preparatu HELICID 10) na dobę. W niewydolności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 rż.) zmniejszenie dawek leku nie jest konieczne. Helicid 20 Dorośli: Choroba wrzodowa dwunastnicy: Leczniczo - 20 mg preparatu Helicid raz na dobę (rano) przez 2 tygodnie. W razie potrzeby, kontynuować leczenie przez 2 tygodnie. Jeśli dawka 20 mg jest nieskuteczna, zaleca się przyjmować lek w dawce 40 mg w ciągu 4 tygodni. Choroba wrzodowa żołądka Leczniczo - 20 mg preparatu Helicid jeden raz na dobę przez 4 tygodnie. W razie konieczności leczenie kontynuować przez następne 4 tygodnie. Pacjenci, którzy nie reagują w dostatecznym stopniu na leczenie preparatem Helicid w dawce 20 mg, powinni przyjmować lek w dawce 40 mg jeden raz na dobę w ciągu 8 tygodni. W zapobieganiu nawrotom choroby wrzodowej żołądka należy stosować w dawce 20 mg lub 40 mg jeden raz na dobę. Choroba wrzodowa współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori Omeprazol stosuje się w dawce 40 mg (2 kapsułki) na dobę lub 20 mg (1 kapsułka) dwa razy na dobę w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym. Zaleca się następujące schematy dawkowania preparatu Helicid z lekami przeciwbakteryjnymi W chorobie wrzodowej dwunastnicy 1. omeprazol i amoksycylina w dawce 500 mg z metronidazolem w dawce 500 mg 3 razy na dobę przez 7 dni. 2. omeprazol i klarytromycyna w dawce 250 mg z metronidazolem w dawce 500 mg lub tinidazolem w dawce 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni. 3. omeprazol i amoksycylina w dawce 1000 mg oraz klarytromycyna w dawce 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni. Zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo -przełykowego Dawkowanie jak w chorobie wrzodowej żołądka. W przypadkach o ciężkim przebiegu zaleca się preparat w dawce 20 mg jeden raz na dobę w ciągu 8 tygodni. Zespól Zollingera-Ellisona Początkowo 60 mg preparatu Helicid jeden raz na dobę. Dawka powinna być ustalona indywidualnie w zależności od stanu pacjenta, a czas leczenia zależny od wskazań klinicznych. W przypadkach o ciężkim przebiegu i braku efektow leczenia po zastosowaniu innych preparatów zalecanych w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona można stosować preparat Helicid w dawce 20 – 120 mg dziennie. Preparat w dawkach wyższych niż 80 mg dziennie, należy przyjmować w 2 dawkach podzielonych. Dawkowanie w niewydolności wątroby i nerek u pacjentów w podeszłym wieku W zaburzeniach czynnościowych wątroby zwiększa się dostępność biologiczna leku i wydłuża okres półtrwania. U tych pacjentów efekt terapeutyczny uzyskuje się po dawce 20 mg dziennie. W niewydolności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 r.ż) zmniejszenie dawek leku nie jest konieczne. Postępowanie w przypadku przyjęcia zbyt małej dawki leku lub pominięcia dawki: W sytuacji przypadkowego pominięcia jednej dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jednakże jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie określono w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia u ludzi. Z tego powodu, lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy omeprazol przedostaje się do mleka matki karmiącej piersią, jednakże nie zaleca się jego stosowania w okresie karmienia piersią.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Lek przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 10°C - 25°C. Chronić przed światłem. Preparat jest wrażliwy na wilgoć, dlatego wewnątrz nakrętki jest umieszczony środek pochłaniający wilgoć. Nakrętkę należy starannie zakręcać zaraz po użyciu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności na opakowaniu. Nie stosować leku po terminie ważności.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Omeprazol hamuje metabolizm wątrobowy; może to powodować opóźnienie eliminacji leków metabolizowanych w wątrobie (leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, pochodne kumaryny i indandionu, fenytoina, benzodiazepiny metabolizowane w wątrobie przez cytochrom P-450, np. diazepam) i zwiększenie ich stężenia we krwi. Omeprazol nie wpływa na działanie benzodiazepin metabolizowanych za pośrednictwem glukuronidazy, np. lorazepam, oksazepam. Podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych i omeprazolu należy monitorować czas protrombinowy i zwracać uwagę na ewentulne wydłużenie czasu krwawienia przy skaleczeniach i zabiegach stomatologicznych. Zwiększa się stężenie w osoczu stosowanej jednocześnie klarytromycyny. Omeprazol może wpływać na biodostępność leków, których stopień wchłaniania jest zależny od pH w przewodzie pokarmowym (estry ampicyliny, sole żelaza, ketokonazol), może również zmieniać miejsce działania (wchłaniania) tabletek dojelitowych (zamiast w jelitach otoczka rozpuszcza się już w żołądku).
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
W dawkach zwykle stosowanych omeprazol nie wpływa na zdolność koncentracji, należy jednak zachować ostrożność, jeśli wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy lub niewyraźne widzenie.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
biodra ładna cera bieganie wstydliwe zmarszczki jogging wyścigi konne krykiet dziąsła najlepsze na kaszel szałwia zielarnia szałwia najlepsze w aptece szałwia najlepsze w aptece szałwia na gardło szałwia na kaszel suchy i mokry szałwia dla sedniorów - szałwia na gardło szałwia dla całej rodziny - aronia na wzmocnienie - aronia nowości - aronia nowości z zielarni - aronia ziołowe cukierki - aronia w aptekach - aronia produkty na odporność - aronia ziołowe cukierki - aronia poprawa przemiany materii cukierki z ziołami - pokrzywa oczyszczenie organizmu produkty na odporność - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa ziołowe produkty - pokrzywa w aptekach - pokrzywa w zielarniach - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru apteka - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru zioła - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir zioła - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej na odporność - aloes trawa cytrynowa apteka - czarny bez w aptekach - czarny bez w zielarniach - czarny bez produkty na odporność - czarny bez produkty z czarnego bzu ziołowe cukierki - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez nowości - czarny bez zioła - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe nowości z apteki - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe nowości z zielarni - melisa co dobrego - melisa nowości - melisa produkty z melisy na odporność - melisa w zielarniach - melisa apteka - melisa na odporność - melisa produkty na odporność - waleriana na odporność - waleriana ziołowe cukierki - waleriana w aptekach - waleriana nowości z zielarni - waleriana ziołowe produkty - waleriana produkty z waleriany nowości z apteki - waleriana górskie spływy kajakowe produkty dla biegaczy wyścigi konne brydż żeglarstwo wyścigi konne produkty dla piłkarzy bilard
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook