Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Leona, Ludomiła Czwartek 20. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
NEUROL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Alprazolam
Forma leku
Forma leku
tabletki 0,25mg lub 1mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. zawiera 0,25 mg lub 1 mg alprazolamu.
Sposób działania
Sposób działania
Pochodna benzodwuazepiny (BZD) o działaniu przede wszystkim przeciwlękowym, w mniejszym stopniu uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym, zmniejszającym napięcie mięśni. Ponadto wykazuje działanie przeciwdepresyjne, jednak słabsze i o innym działaniu niż typowe leki przeciwdepresyjne. Mechanizm działania alprazolamu wiąże się z endogennym neuroprzekaźnikiem, kwasem g-aminomasłowym (GABA) i receptorem (GABA-A), poprzez które alprazolam wywiera większość działań w układzie nerwowym. Benzodwuazepiny nasilają wiązanie GABA z receptorem i zwiększają jego biologiczne działanie. Lek po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego, osiągając po 1-2 h maks. stężenie w surowicy. Biologiczna dostępność wynosi 90%. Alprazolam i jego metabolity są wydalane głównie z moczem (około 80% w ciągu 72 h). W formie niezmienionej jest wydalane 20% podanej dawki leku. T0,5 alprazolamu waha się od 10 do 12 h. U chorych z marskością wątroby, otyłych, w podeszłym wieku ulega wydłużeniu.
Wskazania
Wskazania
Krótkotrwałe leczenie zaburzenia lękowego z napadami leku (lęk paniczny) i zaburzenia lękowego uogólnionego bez lub z współistniejącą depresją.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Lek i napięcie emocjonalne związane ze stresami życia codziennego nie wymagają stosowania anksjolityków. Przewlekłe leczenie alprazolamem może prowadzić do uzależnienia. Wskutek nagłego odstawienia leku lub równoczesnego podawania z flumazenilem oraz u dzieci, których matki przyjmowały alprazolam w czasie ciąży - może rozwinąć się zespół abstynencyjny. Alprazolam wykazuje wyraźne działanie przeciwdepresyjne, jednak słabsze i o innym mechanizmie niż typowe leki przeciwdepresyjne. Nie zaleca się spożywania alkoholu w trakcie leczenie alprazolamem. Nie należy stosować u osób skłonnych do nadużywania leków. Nie należy także stosować u pacjentów z niedokrwieniem mózgu, także przemijającym (TIA), na przykład u pacjentów z miażdżycą tętnic mózgowych, szczególnie jeśli powoduje zaburzenia świadomości lub orientacji. Podczas stosowania większych dawek alprazolamu u pacjentów z lękiem należy podejmować te same środki ostrożności, co podczas leczenia pacjentów z depresją, z uwagi na możliwość wystąpienia myśli lub czynów samobójczych. Opisywano przypadki wystąpienia łagodnych stanów maniakalnych, stanów pobudzenia maniakalnego u chorych z depresją leczonych alprazolamem. Osobom w podeszłym wieku zaleca się podawanie dawek mniejszych ze względu na wydłużenie T0,5 leku. Benzodwuazepiny podawane doustnie mogę wywołać u osób w podeszłym wieku bezdech, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, bradykarię, zatrzymanie czynności serca. Leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży do 18 rż. z uwagi na to, że bezpieczeństwo podawania i skuteczności leczenie alprazolamem w tej grupie wiekowej nie jest znane.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Występują zwykle na początku leczenia i ustępują w większości przypadków samoistnie, lub po zmniejszeniu dawki leku. Osoby starsze lub wyniszczone, dzieci, pacjenci z upośledzeniem czynności wątroby lub zmniejszonym stężeniem albumin w surowicy są bardziej wrażliwi na działanie benzodwuazepin na o.u.n. Dwubenzoazepiny mogą powodować wystąpienie: spadku ciśnienia krwi, rzadkoskurczu, zatrzymanie czynności serca szczególnie u pacjentów w starszym wieku, ciężko chorych pacjentów z niewydolnością oddechową, z zaburzeniami krążenia. U chorych przyjmujących równocześnie narkotyki, barbiturany lub alkohol obserwowano osłabienie siły mięśniowej. Rzadko występujące: nadwrażliwość na alprazolam, depresja. Sporadycznie występujące: skórne reakcje uczuleniowe, nieprawidłowy skład krwi, agranulocytoza, niedokrwistość, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia, objawy pozapiramidowe, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, osłabienie siły mięśniowej, omamy, zaburzenia widzenia, senność, pobudzenie, nerwowość, drażliwość, drgawki, zaburzenia czynności wątroby, obniżenie ciśnienia krwi, zapalenie żył, zakrzepica.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na benzodwuazepiny lub którykolwiek składnik leku; pacjenci wrażliwi na jeden środek z grupy benzodwuazepin mogą być wrażliwi na inne benzodwuazepiny, jaskra (glaucoma) z zamkniętym kątem przesączenia, miastenia (myasthenia gravis), ciąża lub okres karmienia, upośledzanie czynności wątroby, ostra niewydolność oddechowa, zespół bezdechu sennego.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Dawka toksyczne leku przedawkowanego doustnie wynosi 0,33 mg/kg mc. Objawy przedawkowania alprazolamu są efektem jego zwiększonej aktywności farmakologicznej. Są to głównie: ataksja i senność. Postępowanie przy przedawkowaniu obejmuje podstawowe czynności, takie jak: sprowokowanie wymiotów i/lub płukanie żołądka, stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych (wlewy dożylne), leczenie objawowe. Zwiększenie wydalania moczu, hemodializa, mają mniejsze znaczenie w leczeniu przedawkowania preparatem alprazolam. Specyficznym antagonistą benzodwuazepin jest flumazenil.
Dawkowanie
Dawkowanie
Doustnie. Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki. Pierwszą dawkę należ podać przed snem. Dawkę należ ustalić indywidualnie biorąc pod uwagę nasilenie objawów choroby oraz reakcje pacjenta na leczenie. Długotrwale leczenie może powodować uzależnienie od leku. Nagle odstawienie leku jest przeciwwskazane. Należy stopniowo zmniejszać dawki o 0,5 mg co 3 dni. Lek powinien być przyjmowany po posiłkach. Należy także pamiętać, że skuteczność preparatu w długotrwałym leczeniu lęku przekraczającym okres 6 m-cy, nie została udowodniona. Zaburzenia lękowe z napadami leku: dawka początkowa 0,5 mg 3 razy/dobę. Dawkę leku można zwiększać o 1 mg co 3 dni. U większości pacjentów skuteczna dawka to 4-6 mg/dobę w dawkach podzielonych, jednak w niektórych przypadkach może być konieczna dawka 10 mg/dobę. Zazwyczaj leczenie trwa 4-10 tyg. (ze stopniowym zmniejszaniem dawek włącznie). Zaburzenia lękowe uogólnione bez lub z współistniejącą depresją: dawka początkowa 0,25-0,5 mg 3 razy/dobę. Dawkę można zwiększać o 1 mg co 3 dni. Największa zalecana dawka to 4 mg/dobę w dawkach podzielonych. Zaburzenie lękowe uogólnione mogą być leczone przez okres do 4 m-cy, włączając w ten okres stopniowe zmniejszanie dawek przed odstawieniem leku. Z uwagi na fakt, że lek jest metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z moczem, u chorych z poważnym upośledzeniem funkcji tych narządów, należy odpowiednio zmniejszyć dawki leku.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Stosowanie leku w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego stosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Alprazolam przenika do mleka matek karmiących i nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Hamujące działanie alprazolamu na o.u.n. nasila się podczas równoczesnego stosowania następujących leków: psychotropowych, przeciwdrgawkowych, antyhistaminowych oraz innych leków działających depresyjnie na o.u.n., a także alkoholu. * Równoczesne podawanie alprazolamu i opioidowych środków przeciwbólowych pozwala na zmniejszenie o 1/3 część dawek narkotycznych leków przeciwbólowych. Cymetydyna, dekstropropoksyfen, disulfiram, erytromycyna oraz doustne środki antykoncepcyjne mogą hamować metabolizm wątrobowy alprazolamu i wydłużać T0,5. * Równoczesne podawanie klozapiny i alprazolamu może prowadzić do zapaści, z towarzyszącą niekiedy niewydolnością oddechową, zatrzymaniem czynności serca. Palenie tytoniu może skracać T0,5. Podczas podawania alprazolamu w dawce dobowej przekraczającej 4 mg obserwowano zwiększenie stężenia imipraminy i dezypraminy; wydalenie alprazolamu nie uległo natomiast zmianie. * Alprozalam zwiększa nieznacznie stężenie litu w surowicy, nasila działanie pochodnych d-tubokuraryny, środków zwiotczających i obniżających napięcie mięśni osłabia działanie lewopody. * Cizaprid nasila przemijająco działanie alprazolamu, ponieważ powoduje zwiększenie szybkości wchłaniania leku. * Równoczesne podawanie alprazolamu z fenytoiną może powodować zwiększenie jej stężenia w surowicy krwi i nasilenie działań niepożądanych; możliwe jest działanie przeciwne, jak również brak interakcji.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
windsurfing najlepszy kolagen ładne włosy wysokiej jakości kolagen skok o tyczce wstydliwe zmarszczki skoki narciarskie na kości najlepsze na grypę szałwia cukierki szałwiowe szałwia co dobrego - szałwia ładny głos szałwia na przeziębienie szałwia ładny głos szałwia przeziębienie leki szałwia na grypę szałwia aronia - cukierki ziołowe wspomaganie - aronia przeciw stresowi - aronia cukierki ziołowe - aronia nowości - aronia właściwości aronii nowości z apteki - aronia produkty na odporność - aronia nowości z zielarni - pokrzywa ładna skóra zielarnia - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa na wzmocnienie - pokrzywa co dobrego - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa na odporność - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru co dobrego - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir zioła w cukierkach - żeńszeń imbir w aptekach - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki w aptekach - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki zielarnia - czarny bez w aptekach - czarny bez właściwości czarnego bzu na wzmocnienie - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez zioła - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez w aptekach - czarny bez ziołowe cukierki - cukierki głogowe w aptekach - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki ziołowe produkty - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe dla całej rodziny - melisa nowości - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe produkty z melisy ziołowe wspomaganie - melisa właściwości melisy produkty na odporność - melisa produkty z melisy zioła w cukierkach - waleriana ziołowe cukierki - waleriana ziołowe specjały - waleriana przeciw stresowi - waleriana ziołowe produkty - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana cukierki walerianowe - cukierki ziołowe cukierki - cukierki walerianowe surfing skok wzwyż skoki narciarskie karate skoki narciarskie bieganie łyżwiarstwo rzut oszczepem
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook