Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Michała, Makarego Piątek 10. Kwietnia 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
NORVASC
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Amlodipinum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki 5 mg; 10 mg
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - amlodypine 1 tabl. zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Norvasc hamuje przepływ jonów wapnia przez kanały wapniowe i dzięki temu powoduje rozluźnienie muskulatury mięśni gładkich naczyń krwionośnych, również naczyń wieńcowych serca. Przyczynia się to do zmniej... Lek hamuje przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową do wnętrza komórki mięśni gładkich naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego. Mechanizm hipotensyjnego działania amlodypiny jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczowego na mięśnie gładkie naczyń.
Zastosowanie
Zastosowanie
Nadciśnienie tętnicze. Dławica bolesna.
Wskazania
Wskazania
Amlodypina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia tętniczego i może być zastosowana w monoterapii w celu normalizacji ciśnienia krwi u większości chorych. U pacjentów, u których monoterapia jest nieskuteczna, korzystne może być zastosowanie amlodypiny w leczeniu skojarzonym. Amlodypinę można podawać w skojarzeniu z lekami moczopędnymi tiazydowymi, lekami a-adrenolitycznymi, lekami blokującymi receptory b-adrenergiczne oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny. Amlodypina jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, spowodowanej zwężeniem (stabilna dławica piersiowa) i/lub skurczem naczynia (dławica piersiowa typu Prinzmetala). Amlodypinę można stosować w monoterapii lub skojarzeniu z azotanami i/lub lekami blokującymi receptory b-adrenergiczne.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leku nie wolno podawać pacjentom uczulonym na amlodypinę. Preparatu nie należy podawać w znacznie zaburzonej funkcji wątroby, stenozie (zwężeniu) aorty, nieleczonej niewydolności serca, w fazie ostrej zawału serca. Leku nie podaje się dzieciom. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Norvasc stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem. Podobnie jak w przypadku innych antagonistów wapnia, okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony u pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie opracowano dotychczas zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny w tej grupie chorych. Stosowanie leku u tych pacjentów wymaga zatem zachowania ostrożności. Amlodypina jest intensywnie metabolizowana w ustroju do nieaktywnych metabolitów i tylko 10% podanej dawki ulega wydaleniu z moczem w postaci nie zmienionej. Stężenie amlodypiny w surowicy nie jest współzależne ze stopniem uszkodzenia nerek. Amlodypinę można stosować u chorych z niewydolnością nerek w zwykłych dawkach. Lek nie jest eliminowany z ustroju podczas dializy. Maks. stężenie amlodypiny w surowicy pojawia się u osób w wieku podeszłym po takim samym czasie jak u młodych. W wieku podeszłym istnieje tendencja do zmniejszania się klirensu amlodypiny, co powoduje zwiększenie pola pod krzywą stężenia leku w czasie i przedłużenie T0,5. U pacjentów z niewydolnością krążenia pole pod krzywą stężenia leku w czasie i T0,5 wzrastało odpowiednio do wieku. Amlodypina stosowana w takich samych dawkach jest jednakowo dobrze tolerowana przez chorych w wieku podeszłym i młodszych. Dlatego też dla osób w podeszłym wieku zaleca się dawkowanie takie jak dla osób młodszych.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Bóle i zawroty głowy. - Obrzęk w kostkach. - Zaczerwienienie twarzy. - Uczucie zmęczenia. - Przyspieszona akcja serca. - Skurcze mięśni. - Mdłości, bóle brzucha. - Brak tchu. 1/1000 - Nadmierny spadek ciśnienia tętniczego. - Bóle klatki piersiowej. - Powiększenie gruczołów mlecznych. - Przerost dziąseł. - Zaparcie lub biegunka. - Bóle mięśni i stawów. - Zaburzenia snu. - Nerwowość, przygnębienie. - Wzmożone oddawanie moczu. - Impotencja. - Zaburzenia wzroku. <1/1000 - Dodatkowe uderzenia serca. - Zmiany w pracy wątroby. - Żółtaczka. - Zbyt wysoki poziom cukru we krwi. - Splątanie. Amlodypina jest lekiem dobrze tolerowanym. W badaniach kontrolowanych metodą placebo z udziałem chorych z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: ból głowy, obrzęki, uczucie zmęczenia, senność, nudności, ból brzucha, zaczerwienienie skóry, kołatanie serca i zawroty głowy. We wspomnianych badaniach nie stwierdzono, by podawanie amlodypiny wpływało w jakikolwiek sposób na wyniki badań laboratoryjnych. Po wprowadzeniu leku do lecznictwa obserwowano ponadto sporadycznie zmianę rytmu wypróżnień, bóle stawów, osłabienie siły mięśniowej, niestrawność, duszność, przerost dziąseł, ginekomastię, zaburzenia potencji, częstomocz, zmiany nastroju, skurcze mięśniowe, bóle mięśni, świąd, wysypki, zaburzenia widzenia, oraz rzadko - rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko opisywano ponadto żółtaczkę i wzrost aktywności enzymów wątrobowych w surowicy krwi (w większości przypadków odpowiadający cholestazie). Donoszono o konieczności hospitalizowania w kilku dość poważnych przypadkach pacjentów, którzy przyjmowali amlodypinę. Jednak związek między hospitalizacją a stosowanym leczeniem nie jest pewny. Podobnie jak w przypadku stosowania innych antagonistów wapnia stwierdzono sporadyczne wystąpienie działań niepożądanych, których nie można jednak odróżnić od naturalnego przebiegu choroby podstawowej tj.: zawał serca, zaburzenia rytmu serca (w tym częstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków) oraz ból w klatce piersiowej.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Stosowanie amlodypiny jest przeciwwskazane u chorych ze stwierdzoną nadwrażliwością na pochodne dihydropirydyny.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Istnieją nieliczne dane na temat przedawkowania amlodypiny u ludzi. W niektórych przypadkach celowe może być płukanie żołądka. Dostępne dane wskazują, że duże przedawkowanie może prowadzić do znacznego rozszerzenia naczyń obwodowych oraz do znacznego i prawdopodobnie długotrwałego spadku ciśnienia krwi. Objawowa hipotonia spowodowana przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego podtrzymywania krążenia w tym częstego monitorowania czynności serca i oddechu, uniesienia kończyn oraz utrzymywania wystarczającej objętości płynów krążących i diurezy. Może być celowe podanie leków presyjnych, powodujących przywrócenie prawidłowego napięcia naczyń i ciśnienia krwi, jeśli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Korzystne może być zastosowanie dożylne glukonianu wapnia mającego na celu odwrócenie efektu blokady kanału wapniowego. Skuteczność dializy jest wątpliwa z uwagi na znaczny stopień wiązania amlodypiny z białkami osocza.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz dostosowując ją do potrzeb pacjenta. Zazwyczaj lek podaje się jednorazowo dziennie, początkowa dawka - 5 mg na dobę. W razie potrzeby można dawkę zwiększyć do 10 mg dziennie jednorazowo. Dorośli: w leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i dławicy piersiowej, dawka początkowa wynosi zwykle 5 mg/dobę. Dawkę tę można zwiększyć maksymalnie do 10 mg/dobę w zależności od efektu klinicznego. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory b-adrenergiczne oraz ACE nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny. Stosowanie u dzieci: brak danych na temat stosowania amlodypiny u dzieci.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie należy stosować leku w ciąży. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią. Stosowanie amlodypiny w ciąży jest dopuszczalne tylko w tych przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie innego bezpieczniejszego preparatu i gdy choroba jest związana z większym ryzykiem dla matki i płodu, niż ewentualne działania niepożądane leku. Kategoria stosowania preparatu w ciąży: C. Nie należy karmić piersią w czasie stosowania amlodypiny.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Wykazano, że bezpieczne jest stosowanie amlodypiny jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami a-adrenolitycznymi, b-adrenolitykami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, długo działającymi azotanami, nitrogliceryną podawaną podjęzykowo, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Wykazano, że u zdrowych ochotników jednoczesne stosowanie amlodypiny nie wpływa na stężenia digoksyny w surowicy ani na jej klirens nerkowy. Jednoczesne stosowanie cymetydyny nie wpływa na parametry farmakokinetyczne amlodypiny. Badania in vitro przeprowadzone na ludzkiej surowicy wykazały, że amlodypina nie wpływa na wiązanie z białkami badanych leków (digoksyny, fenytoiny, warfaryny i indometacyny). U zdrowych ochotników płci męskiej jednoczesne stosowanie amlodypiny nie zmieniało znacząco działania warfaryny na czas protrombinowy.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
łyżwiarstwo figurowe dobre produkty z kolagenem skok wzwyż koszykówka uliczna wyścigi samochodowe szermierka szybownictwo kolagen na piersi najlepsze zioła szałwia szałwia szałwia najlepsze na grypę szałwia dla sedniorów - szałwia ziołowe specjały - szałwia na gardło szałwia najlepsze zioła szałwia nowości - szałwia właściwości aronii zioła - aronia aronia - cukierki co dobrego - aronia nowości - aronia co dobrego - aronia nowości z apteki - aronia cukierki z ziołami - aronia cukierki z ziołami - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa ładne paznokcie dla sedniorów - pokrzywa produkty z pokrzywy cukierki z ziołami - pokrzywa dla całej rodziny - pokrzywa zielarnia - pokrzywa co dobrego - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru ziołowe produkty - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru produkty na odporność - żeńszeń imbir nowości - żeńszeń imbir nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez na odporność - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez apteka - czarny bez produkty na odporność - czarny bez w zielarniach - czarny bez produkty na odporność - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe na odporność - melisa zioła w cukierkach - melisa ziołowe produkty - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe ziołowe cukierki - melisa cukierki z ziołami - melisa zielarnia - melisa na odporność - melisa w aptekach - waleriana zioła w cukierkach - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe nowości z apteki - waleriana ziołowe specjały - waleriana dla sedniorów - waleriana właściwości waleriany na odporność - waleriana markowy dezodorant biegi na przełaj kajakarstwo dezodorant dla kobiet skoki ze spadochronem doskonały dezodorant renomowany dezodorant curling
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook